Poslovno ime – Trgovina Imela Beograd

Država – Republika Srbija

Grad – Beograd

Ulica – Otona Župančiča 44, Novi Beograd

Tekući račun – 330-4019992-26

PIB – 111670947

Matični broj – 65582015

E-mail – prodaja@zdravahranaimela.rs