Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.zdravahranaimela.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.zdravahranaimela.rs kupuje proizvode.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, u roku od 14 dana od dana isporuke. Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

 • u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
 • proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

 • propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
 • nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;
 • promenio odluku o izboru artikla nakon što mu je porudžbina poslata.

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

 • zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
 • zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
 • vraćanje iznosa plaćene cene.

Član 8

 • Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa naše strane, mi snosimo troškove transporta.
 • Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik (insistirajte na tome). Mi snosimo troškove transporta.
 • Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove trnasporta snosi kupac.

Član 9

Tek kada se proizvod ponovo vrati kod nas od strane kupca (zamena ili povrat), kupcu tada novac uplaćujemo na račun. Rok za isplatu je 5 radnih dana od prijema robe.

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.